image1 image2 image3

Program

 

Luni, 4 noiembrie – Sosirea invitaților

 

Marți, 5 noiembrie

Sesiunea inaugurală 

Aula Magna a Universității

9.00-10.30

 1. Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Cuvânt de deschidere al Simpozionului, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 2. Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Alocuțiune inaugurală, Rectorul Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 3. IPS Andrei, Episcopul Nicolae Ivan, reîntemeietorul Eparhiei Clujului, născut în satul tradiţional transilvan şi devenit părintele Metropolei Transilvaniei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului Maramureşului şi Sălajului
 4. PS Petroniu, Satul tradițional și Sfânta Scriptură, mediul și fermentul spiritualității poporului român, Episcopul Sălajului
 5. PS Timotei Sătmăreanul, Satul românesc- vatra tradiției românești și a culturii naționale, Arhiereu-vicar al Episcopiei Măramureșului și Sătmarului,
 6. Prof. dr. Stefan Seiler, Martin Luthers Übersetzung des Alten Testaments aus philologischer und theologischer Perspektive, (Augustana-Hochschule Neuendettelsau, Deutschland)
 • Discuții
 • 10.30- 11.00 – Pauză

 

12.00-13.00 – Decernarea titlului de DHC PC. Pr. prof. univ. dr. Eugen Pentiuc

 

 

Secțiunea Teologie


Sesiunea I

Aula Facultății de Teologie Ortodoxă, 15.30-17.00

Moderator: Pr. conf. univ. dr. Cristian Sonea

 1. Arhim. prof. dr. Jack Khalil, Social, Cultural, Ethnic, And Economic Challenges To Proclaiming the Gospel: The Case of Joseph of Arimathea, (St. John of Damascus Institute of Theology, University of Balamand, Lebanon)
 2. Pr. prof. univ. dr.  Ioan Chirilă, Cuvântul lui Dumnezeu - feluri ale lecturii biblice -  calea regăsirii omului edenic, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 3. Fr. prof. univ. dr. Sergey Trostyanskiy, Human Receptivity, Divine Inspiration and the Challenges of the Proclamation of Faith, (Institute for Studies of Eastern Christianity at Union Theological Seminary, New York, USA)
 4. Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, Cine l-a hirotonit episcop pe Timotei? (1 Tim 4,14) – o provocare în opera biblistului Iustin Moisescu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 5. Prof. dr. Nicolas Abou Mrad, Jesus with the two disciples on the Road to Emmaus: A Pattern for rural Mission,  (Paris, France)
 6. Lal Dingluaia, Proclaiming the Word of God among the Mizo - Challenges then and now, (University of Nottingam, U.K.)
 • Discuții
 • 17.00-17.30 – Pauză

 

Secțiunea Teologie

Sesiunea a II-a

Aula Facultății de Teologie Ortodoxă, 17.30-19.00

Moderator: Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă

 1. Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, Rolul credinței ca factor de promovare și consolidare a unității spirituale în comunitățile sătești românești, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București)
 2. Prof. dr. Sergii Bortnyk, Relationship between city and village: Ukrainian perspective, (Kyiv Theological Academy, Ucraina)
 3. Fr. dr. Samuel Koshy Thalathayil, Rural Mission of Mar Thoma Syrian Church: A dialogue between Patristics and Ecumenism, (Bern University, Switzerland)
 4. Dr. Ani Ghazaryan Drissi, The Reading of the Holy Scripture and the Challenges of the Proclamation of Faith" coming from my own ecclesial context (Armenian Apostolic Church), (World Council of Churches, Elveția)
 5. Prof. dr. Pierre-Yves Brandt, Spiritual Care for the Elderly: Offering the Opportunity to Talk About Death, (Institute of Social Sciences of Religions, Faculty of Theology and Sciences of Religions, University of Lausanne)
 6. Pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, Ruralul şi modernitatea-sumarul unei interacțiuni inevitabile, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)

 

Secțiunea Muzicologie


Sesiunea I

Sala Vasile Petrașcu (212), 15.30 – 17.00

Moderator: Prof. univ. dr. Elena Chircev

 1. Conf. univ. dr. Mircea Buta, Premisele unei bune promovări și deschideri de perspective pentru cântarea bisericească în sec. XXI, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad). 
 2. Pr. lect. univ. dr. Zaharia Matei, Anton Pann și folclorul muzical religios tipărit în slovă chirilică și în notație psaltică, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București).
 3. Pr. lect. univ. dr. Sorin Dobre, Un muzician uitat: Ierodiaconul Grigorie Țurcanu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șagunaˮ, Sibiu).
 1. Pr. lect. univ. dr. Teofil Stan, Cântecele taberelor creştine de copii, (Facultatea de Litere, Domeniul Teologie Ortodoxă, Centrul univ. Nord din Baia Mare).
 2. Pr. prof. dr. Codruț-Dumitru Scurtu, Aspecte ale paternității muzicii liturgice ale Mitropolitului Iosif Naniescu (1818-1902), (Seminarul Teologic „Sfântul Nicolaeˮ, Râmnicu-Vâlcea).
 • Discuții
 • 17.00 - 17.15 -Pauză

 

Sesiunea a II-a

Sala Vasile Petrașcu (212), 17.15 - 19.00

Moderator: Pr. Conf. univ. dr. Stelian Ionașcu

 1. Prof. univ. dr. Elena Chircev, Folclorul românesc în preocupările muzicianului Constantin Catrina, (Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dimaˮ).
 2. Dr. Constanţa Cristescu, consultant artistic muzicolog, Preotul Florin Bucescu – o viaţă închinată etnomuzicologieiˮ, (Centrul Cultural Bucovina Suceava). 
 3. Lect. univ. dr. Matei Pop, Sufletul nostru de lemn - stilizări ale folclorului muzical maramureșean, (Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dimaˮ).
 4. CS II Dr. Cosmina Timoce-Mocanu, Dr. Dan Variu, Ipostaze ale folclorului în muzicile românești. Argumente pentru o retrospectivă artistică, (Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariuˮ al Academiei Române; Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dimaˮ)
 • Discuții

 

Miercuri, 6 noiembrie 2019

 

Secțiunea Teologie biblică și sistematică


Sesiunea I

Aula Facultății de Teologie Ortodoxă, 9.00-11.00

Moderator: Pr. lect. univ. dr. Grigore Dinu-Moș

 

 1. Pr. prof. univ. dr. habil. Emil Jurcan, Satul ca topos al sacralității românești, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie” Alba-Iulia)
 2. Pr. conf. univ. dr. habil. Nicolae Moșoiu, Morphe Theou, morphe doulou (Filip 2, 6) și morphothe (Gal 4, 19) – hapax legomena cu implicații dotrinare majore, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
 3. Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja, Importanţa teologică a traducerilor cu caracter dogmatic din secolul al XIX-lea, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad) 
 4. Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, Teologie ortodoxă și cultură românească în perspectivă misionară, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca) 
 • Discuții
 • 11.00 – 11.15 – Pauză

 

Sesiunea a II-a, 11.15 – 13.00

Moderator: Lect. univ. dr. Paul Siladi

 1. Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, Slujire preoțească în secolul al XXI-lea în comunitatea locală, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași)
 2. Conf. univ. dr. Nicolae Turcan, Teologia ca transmitere a credinței, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 3. Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, Satul românesc și spiritualitatea românească în viziunea Monahului Nicolae Delarohia, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 4. Pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru, ‘Teologia mistică’ a Sf. Dionisie Areopagitul în trei traduceri românești. O analiză comparată,  (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 5. Arhim. lect. univ. dr. Benedict Valentin Vesa, Simbolul ca instrument hermeneutic și interpretarea duhovnicească a Scripturii în tradiția siriacă, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 6. Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, Parohia rurală. Aspecte pastoral-misionare, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)
 • Discuții
 • 13.00-14.00-Pauză

 

Sesiunea a III-a, 15.30- 17.00

Moderator: Conf. univ. dr. Nicolae Turcan

 1. Pr. prof. univ. dr. Vasile Vlad, Vremelnicie și veșnicie – coodonate ale satului românesc în reflecția filozofică a lui Ernest Bernea, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad)
 2. Pr. lect. univ. dr. Alexandru Corneliu Arion, Christian religion, the core of Romanian village life, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea "Valahia" din Târgovişte)         
 3. Pr. lect. univ. dr. Grigore Dinu Moș; Lect. univ. dr. Paul Siladi, Lumea rurală și cea  urbană. Accente teologice specifice, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 4. Diac. lect. univ. dr. Florin Tomoioagă, Revelația naturală între susținere și contestare, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, „Episcop Dr. Vasile Coman”, Universitatea din Oradea)
 5. Pr. conf. univ. dr. Cristian Sonea, Evanghelia și credințele populare românești. Fenomenul inculturării Evangheliei în comunitățile tradiționale autohtone, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 6. Pr. dr. Florin-Cătălin Ghiţ, Terminologia iubirii în Scriptură,  (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Discuții
 • 17.00-17.15-Pauză

 

Sesiunea a IV-a, 17.15-19.00

Moderator: Pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru

 1. Dr. Dacian But-Căpușan, O valoroasa lucrare tradusa de Patriarhul Iustin Moisescu: Simbolica lui Hristu Andrutsos, (Centrul de Studii Ecumenice si Interreligioase, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 2. Lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa, Psaltirea mitropolitului Bartolomeu sau despre împreună vorbirea sufletului cu Dumnezeu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 3. Diac. lect. univ. dr. Nicolae-Olimpiu Benea, Dileme traductologice în edițiile Sf. Scripturi: Nicodim Munteanu (1944) și Justin Moisescu (1982), (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 4. Dr. Emil Marginean, Un indice scripturistic în traducerea românească a Imnelor iubirii dumnezeieşti de Sf. Simeon Noul Teolog, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 5. Arhim. lect. univ. dr. Benedict Valentin Vesa, Drd. Daniela Luminița Ivanovici (asistent-cercetător la Academia Română, filiala Cluj-Napoca), Dimensiunea dualistă a cosmogoniei populare românești reflectată în legenda „Fârtatul și Nefârtatul”
 • Discuții. Concluziile Simpozionului
 • 19.00-20.00 – Concert de închidere

 

Secțiunea Teologie istorică


Sesiunea I

Sala Liviu Galaction Munteanu (211), 9.00 – 11.00

Moderator: Pr. conf. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan

 1. Pr. prof. univ. dr. Ioan Moldoveanu, Școala din Biserică. Începuturile și evoluția învățământului (teologic) în (și prin) Biserică. Școli bisericești și școli domnești, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București)
 2. Pr. prof. univ. dr. Ioan Vicovan, Un vrednic fiu al satului românesc, slujitor al Sf. Altar, preotul Miron Mihăilescu (1914-1998), (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași)
 3. Pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifar, Satul românesc, creator și promotor de cultură și știință românească, (Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
 4. Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, Traducatori ai lui Wladimir Guettee în limba romana, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Discuții
 • 11.00-11.15 – Pauză

 

Sesiunea a II-a, 11.15 – 13.00

Moderator: Pr. prof. univ. dr. Ioan Moldoveanu

 1. Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, Personalități bisericești și laice la alegerea și instalarea lui Nicodim Munteanu ca arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 2. Pr. conf. univ. dr. Ioan Mircea Ielciu, Sf. Ignatie Teoforul - primul ierarh teolog după Sfinții Apostoli, (Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
 3. Prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, Let us remember Patriarch Iustin, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 4. Pr. dr. Bogdan Ivanov, Satul transilvan in memoriile imparatului Iosif al II-lea, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Discuții
 • 13.00-14.00 -Pauză

Sesiunea a III-a, 15.30- 17.00

Moderator: Prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta

 1. Conf. univ. dr. Dr. Olga LukÁcs., Probleme educaționale ale comunităților (săsești) reformate în secolele 17-18 oglindită în documentele vizitatiei canonice, (Facultatea de Teologie Reformată, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 2. Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Șanta, Istorie si spiritualitate intr-un sat transilvan, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 3. Pr. conf. univ. dr. habil. Daniel Buda, Is it possible to trace a history of the Rural Early Church History?, (Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
 4. Asist. univ. dr. Dragoș Boicu, Iosif Gheorghian (1829-1909) – un mare cărturar şi un mare animator de cultură, (Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
 5. Dr. Paul Ersilian Roșca, Patriarhul Nicodim Munteanu și regele Mihai I al României - „Dacă a plecat el, eu nu mai am nici un rost”, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Discuții
 • 17.00-17.15–Pauză

 

Sesiunea a IV-a 17.15-19.00

Moderator: Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Șanta

 1. Pr. conf. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan, Profilul ecumenic al Patriarhului Iustin Moisescu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 2. Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuța, Cuvântări și scrisori ale unor personalități bisericești și laice la alegerea și instalarea Patriarhului Nicodim Munteanu (1939), (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 3. Dr. Mihai Floroaia, Preotul-arheolog Constantin Matasă, o pildă între două secole, (Colegiul Tehnologic "Spiru Haret", Piatra-Neamt)
 4. Dr. Vasile Rojneac, Câteva din învățăturile de credință ale lui Nicodim Munteanu pentru viața creștină, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Discuții. Concluziile Simpozionului

19.00- 20.00 – Concert de închidere

 

Secțiunea Teologie Practică


Sesiunea I

Sala Teofil Herineanu (301), 9.00 – 10.30

Moderator: Pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci

 1. Pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu, Satul românesc si pastorația rurală astazi, (Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Universitatea „Valahia” din Târgoviște)
 2. Pr. lect. univ. dr. Nicolae Coriolan Dura, Managementul parohial - arta vremurilor actuale, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie” Alba-Iulia)
 3. Arhim. prof. univ. dr. habil. Teofil Tia, „Masculinitatea” în civilizația rurală - Paradigme tipologice paterne corective pentru societatea viitorului, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 4. Protos. dr. Simeon Pintea, Sărbătorile Bisericii în devenirea etnicului românesc, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Discuții
 • 11.00-11.15 – Pauză

Sesiunea a II-a, 11.15 – 13.00

Moderator: Pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu

 1. Pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae, Pelerinaj iconologic de la Nicula la Sibiel, via Bălgrad, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie” Alba-Iulia)
 2. Pr. conf. univ. dr. Lucian Farcașiu, Liturghie și cosmos în creațiile populare românești, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad)
 3. Arhim. lect. dr. Casian Rușeț, Provocările transmiterii credinței în școlile confesionale din Banat în secolul XX: mărturii documentare și relevanța lor în actualitate, (Universitatea „Eftimie Murgu”, Reșița)
 4. Pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, Importanța catehezei biblice în formarea creștinului active, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Discuții
 • 13.00 -14.00 Pauză
 • 18.30 -19.00 Concluziile Simpozionului (Aula Facultății)
 • 19.00- 20.00 – Concert de închidere

 

Secțiunea Muzicologie


Sesiunea I

Sala Vasile Petrașcu (212), 09.00 – 11.00

Moderator:  Conf. univ. dr. Mircea Buta

 1. Pr. conf. univ. dr. Stelian Ionașcu, Poemul coral „Miorița" de Paul Constantinescu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhulˮ, Universitatea București).
 2. Pr. conf. univ. dr. Mihai Brie, Viața muzicală bisericească, în timpul Patriarhului Nicodim, în zona Crișanei, (Facultatea de Teologie „Episcop dr. Vasile Coman”, Universitatea din Oradea).
 3. Arhid. lect. univ. dr. Tiberiu Ardelean, Elemente de muzică bisericească și folclor în Mitropolia Banatului, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad).
 4. Pr. asist. univ. dr. Alexandru Dumitrescu, Muzica bisericească în timpul patriarhului Nicodim Munteanu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhulˮ, Universitatea București).
 5. Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu; Arhid. asist. univ. dr. Daniel Mocanu, Cântările de la înmormântarea mirenilor în colecții transilvănene, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyaiˮ, Cluj-Napoca).
 • 18.30-19.00 – Concluziile Simpozionului (Aula Facultății)
 • 19.00- 20.00 – Concert de închidere

 

 

Secțiunea Artă sacră


Sesiunea I

Sala Ioan Bunea (105), 9.00 – 11.00

Moderator: Lect. univ dr. Claudia Cosmina Trif

 1. Pr. conf. univ. dr. Marin Cotețiu, Conservarea unei icoane populare pe lemn, cu degradări extinse, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyaiˮ, Cluj-Napoca)
 2. Prof. univ. dr. Gheorghe Marcel Muntean, Harmony and style in Romanian landscape, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyaiˮ, Cluj-Napoca)
 3. Lect. dr. Mariana Cîmpeanu, Popular and Christian symbols in the dynamic Romanian painting, (Facultatea de Arte "Geo Saizescu", Universitatea Hyperion, Bucuresti)
 4. Asist. univ. dr. Victoria Gradinar, Conținut cromatic în arta icoanei pe sticlă din Transilvania (sec. XVIII-XIX), (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyaiˮ, Cluj-Napoca)
 • Discuții
 • 11.00– 11.15 – Pauză

 

Sesiunea A II-a, 11.15 – 13.00

Moderator:  Prof. univ. dr. Gheorghe Marcel Muntean

 1. Lect. univ. dr. Marius Dan Ghenescu, ”Școala Luca” – Noua alternativă de cercetare a conceptului de Artă Sacră, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 2. Prof. univ. dr. C. Marutoiu, Conf. dr. D. L. Postolache, Drd. D.Nemeș, Dr. O. F. Nemeș, Dr. A. Darida, Complex investigation of the materials used for the Craiova city hall interior decoration, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 3. Prof. univ. dr. C. Măruțoiu, Dr. I. Bratu, Drd. D. Nemeș, Arhim. prof. univ. dr. habil. T. Tia, Dr. O. F. Nemeș, Dr. V. C. Măruțoiu, D. Benkara, Constituent material Analysis of the Nativity wooden icon, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 4. Dr. Diana Iuliana Barbu, Peasant gates from three perspectives: historical, symbolic and material, (Cercetator independent)
 5. Lect. univ. dr. Ramona-Niculina Jurcău, Dr. Ioana-Marieta Jurcău, Nicolae-Alexandru Colceriu, Ovidiu Gavrea, Gabriela Paoletto, Gabriela Gavrea, Septimiu Ormenișan, Parcurs peste timp, de la maslinul biblic la impactul oleuropeinei asupra sănătătii, (UMF Cluj)
 6. Lect. univ. dr. Ramona-Niculina Jurcău, Dr. Ioana-Marieta Jurcău, Nicolae-Alexandru Colceriu, Ovidiu Gavrea, Răzvan Pîrvan, Gabriela Gavrea, Prof. univ. dr. Gheorghe Marcel Muntean, Importanța strugurilor, de la mențiunile în Sfânta Scriptură, la studiile științifice PubMed, (UMF Cluj)
 7. Lect. univ. dr. Claudia-Cosmina Trif, Asist. Cercet. Dr. Ioan Popa-Bota, Zugravii Radu Munteanu și Alexandru Ponehalski: două personalități artistice ale sec. al XVIII-lea, continuatori ai tradiției post-bizantine,(Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Discuții
 • 13.00 -14.00 Pauză
 • 18.30 -19.00 Concluziile Simpozionului (Aula Facultății)
 • 19.00- 20.00 – Concert de închidere