image1 image2 image3

   

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca vă invită la Simpozionul internațional:

 

Satul și spiritul românesc, între tradiție și actualitate.

Lectura Sfintei Scripturi și provocările transmiterii credinței

 

Simpozionul face parte din suita de manifestări științifice ale facultății, proiectate pentru anul universitar 2019-2020 și se încadrează în seria de evenimente organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre a anului 2019 ca „Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” și „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti””.

Întâlnirea științifică se va desfășura în perioada 4-6 noiembrie 2019 la Facultatea  de Teologie Ortodoxă, Str. Episcop Nicolae Ivan f.n..

Limbile admise: română și engleză.

 

Calendarul manifestării:

  • 20 septembrie 2019: data limită pentru înscrierea la Simpozion. Aceasta se face prin transmiterea titlului şi a unui abstract al comunicării în limba engleză (150-300 de cuvinte), precum şi a unui CV rezumativ (maxim 10 rânduri) pe pagina web a Simpozionului: http://conference2019.orth.ro
  • 4 noiembrie: sosirea invitaților
  • 5-6 noiembrie: lucrările Simpozionului

 

Persoană de contact